Bilförsäkring

Det är endast trafikförsäkringen för bilen som är obligatorisk i Sverige, men många bilägare väljer att teckna ett större bilförsäkringspaket som inkluderar både trafikförsäkring och annat försäkringsskydd. Man vill till exempel se till att man kan få ersättning för skador på det egna fordonet. Kortfattat så ger trafikförsäkringen endast ersättning för personskador på förare, passagerare och utomstående, plus skador som du orsakar på annans egendom.

Här är några exempel på punkter som är viktiga att ha koll på när du skall välja bilförsäkring.

Rättsskydd

Rättsskydd är en viktig del av bilförsäkringen eftersom den kan ge ersättning för advokatkostnader och andra rättegångskostnader vid tvister, till exempel tvister som har sitt ursprung i trafikskada, köp, försäljning eller reparation av bilen. ’

Här är några exempel på punkter som är viktiga att klargöra innan man väljer bilförsäkring:

 • Gäller rättsskyddet endast ägaren av bilen, eller omfattas alla som (lovligen) kör bilen?
 • Kan du få ersättning om du misstänks för ett trafikbrott?
 • Vad är maxtaket för ersättning från rättsskyddsdelen av bilförsäkringen?

Stöldförsäkringbilstöld

Vilka regler gäller för att du ska få ersättning vid stöld eller stöldförsök? Det är viktigt att ta reda på vad som gäller så att man kan se till att uppfylla kraven.

 • Vad gäller för ersättning för kringutrustning och liknande? Är det någon skillnad mellan sådant som är fabriksmonterat i bilen, sådant som monterats in senare och sådant som ligger löst i bilen?
 • Vad gäller för stöld av hjul (när resten av bilen inte har stulits)? Vissa försäkringsbolag har ett maxtak för hur stor ersättning kan man få för stulna hjul. Har du dyrbara hjul kan du därför behöva kontakta försäkringsbolaget innan du tecknar någon bilförsäkring för att säkerställa att du får en försäkring som ger dig ett tillräckligt skydd. Hos vissa försäkringsbolag kan man till exempel få ersättning över maxtaket om man använder hjullås.
 • Om din bil försvinner, hur länge måste du vänta innan du får ersättning för den? Det är vanligt att försäkringsbolag kräver att man väntar en månad för att se om bilen kommer till rätta innan de betalar ut ersättning för stulen bil.
 • Kan du få ersättning från bilförsäkringen för fordonsdelar / utrustning som förvaras utanför bilen, till exempel i ett garage? Vilka regler gäller? Vad räknas som stöldbegärlig egendom och vilka regler gäller för sådan egendom?

Kristerapi

Om man råkar ut för en skadehändelse kan det vara bra att få kristerapi hos terapeut eller psykolog. Många bilförsäkringar ersätter därför kostnad för kristerapi efter en skadehändelse. Det är vanligt att antalet behandlingstillfällen är begränsat, till exempel max 10 stycken sessioner, och man kan oftast inte välja själv vem som ska ge behandlingen utan man blir anvisad av försäkringsbolaget. Reglerna varierar också bland annat vad gäller självrisk och vilka skadehändelser som anses allvarliga nog att utlösa ersättning för kristerapi.

Akuthjälp

Om du plötsligt befinner dig i en situation där din bil antingen inte fungerar eller har blivit stulen, vilka möjligheter har du att få akuthjälp via försäkringsbolaget?

Det finns gott om bilförsäkringar som ger ersättning för transportkostnad till närmsta lämpliga bilverkstad och resa till hemorten med alternativt färdmedel (för både förare och passagerare). Vissa bilförsäkringar ger också ersättning om bilens förare blivit akut sjuk eller skadad och därför inte kan köra bilen hem.

Vill man ha mer hjälp än så här behöver man vanligen teckna en tilläggsförsäkring. Det finns mycket omfattande tilläggsförsäkringar på marknaden, till varierande kostnader. Man får fundera på hur beroende man är av bilen i sin vardag och hur mycket det är värt att betala för att få omfattande akuthjälp när bilen plötsligt strejkar eller har försvunnit från parkeringen.

Exempel på sådant man kan vilja ha i sin tilläggsförsäkring:

 • Hjälp som anländer inom en viss tid, till exempel inom 60 minuter eller samma dag
 • Ersättning för oväntad hotellvistelse
 • Ersättning för akuthjälp av låssmed
 • Hyrbil så att man kan fortsätta med sin vardag

Om du använder din bil utomlands, kontrollera vilka regler som gäller för detta. Vissa bilförsäkringar ger ett mycket bra skydd även utomlands.

Vagnskada

olycksforsakringVagnskador är en punkt där man kan behöva teckna en tilläggsförsäkring för att få ett riktigt bra skydd. En vagnskadeförsäkring omfattar vanligen skador som uppstår på bilen inte bara vid trafikolyckor utan även vid till exempel uppsåtlig skadegörelse och vissa andra yttre olyckshändelser. Kör man till exempel i diket är det skönt att ha en rejäl vagnskadeförsäkring.

Här är några exempel på punkter som är bra att kolla upp när man väljer vagnskadeförsäkring:

 • Vilka regler gäller för självrisken vid olika skador?
 • Vad gäller när min bil transporteras av annat fordon, till exempel bilfärja?
 • Vad gäller vid kollision med djur, till exempel älg eller vildsvin?
 • Gäller vagnskadeförsäkringen även utomlands?
 • Min bil har vagnskadegaranti – har jag någon nytta av vagnskadeförsäkring?

Hyrbil

Vissa bilförsäkringar ger dig ersättning om du behöver hyra bil för att den försäkrade bilen på grund av stöld eller skada inte går att använda. Det kan till exempel handla om att bilen befinner sig på verkstaden eller att den är skrotad efter en kollisionen och försäkringsbolaget behöver några dagar på sig innan de kan betala ut ersättning så att du kan köpa en ny bil.

Här är några exempel på punkter som är bra att kolla upp:

 • Hur stor del av kostnaden för hyrbilen står försäkringsbolaget för? Hela kostnaden? Hela kostnaden minus självrisk? 75% av kostnaden? Ännu lägre än så?
 • Vilka regler gäller för vilken hyrbil och uthyrare jag kan välja?
 • Hur många hyrbilsdygn kan jag får ersättning för maximalt?
 • Vad gäller om jag behöver hjälp utomlands?